De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen.

Start de StemWijzer 

 
Toegankelijke versie van de StemWijzer
speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten

Aan de Stemwijzer  Etten-Leur  doen de volgende partijen mee:

Klik op een partijlogo om naar de partijwebsite te gaan.

StemWijzer

In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.

U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.

Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.

StemWijzer is ontwikkeld door

Stelling 1

Etten-Leur moet fuseren met omliggende dorpen en steden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 2

Autobezitters moeten dicht bij huis kunnen parkeren, ook als dat ten koste gaat van het groen in de wijk.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 3

Culturele verenigingen en sportverenigingen moeten financieel onafhankelijk worden van de gemeente.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 4

Burgers van Etten-Leur moeten zich vaker via een referendum uit kunnen spreken over een besluit van de gemeente.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 5

Om het toerisme een impuls te geven, moet de gemeente Etten-Leur investeren in citymarketing: het promoten van de stad.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 6

Er moet meer cameratoezicht komen in Etten-Leur.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 7

In Etten-Leur mogen meer windmolens komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 8

In Etten-Leur moet parkeren goedkoper worden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 9

Er moet meer straatverlichting komen in Etten-Leur.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 10

De politie moet op meer plekken preventief kunnen fouilleren.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 11

De coffeeshop in Etten-Leur moet open blijven.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 12

Er moeten meer bedrijventerreinen komen in Etten-Leur.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 13

De hondenbelasting moet omlaag.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 14

Mensen met een uitkering moeten als tegenprestatie zinvol vrijwilligerswerk voor de gemeente doen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 15

Er moet een rondweg rond Etten-Leur komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 16

De gemeente Etten-Leur moet meer geld vrijmaken voor jeugdzorg dan zij van het Rijk krijgt toebedeeld.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 17

De subsidie op cultuur moet omlaag.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 18

De Nieuwe Nobelear mag in meerdere gebouwen worden gehuisvest, waaronder een nieuw gebouw.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 19

In Etten-Leur mogen nieuwe woonwijken komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 20

Er mogen megastallen komen in Etten-Leur.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 21

Mensen met een laag inkomen hoeven geen gemeentelijke belasting te betalen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 22

Etten-Leur moet fietsvriendelijker worden, ook als dat hinder oplevert voor automobilisten.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 23

De gemeente moet meer geld uitgeven aan armoedebestrijding.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 24

Leegstaande kantoorpanden moeten worden omgebouwd tot starterswoningen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 25

De verkeersdrempels in Etten-Leur moeten verwijderd worden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 26

Er moeten meer woningen gebouwd worden waarin ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 27

Boeren die, naast hun boerenbedrijf, iets anders willen doen (zoals een camping beginnen), moeten makkelijker vergunningen voor krijgen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 28

Er moet in iedere wijk maandelijks een openbaar spreekuur komen van het college van burgemeester en wethouders.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 29

Er moeten meer sociale huurwoningen komen in Etten-Leur.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 30

Etten-Leur moet geld steken in een Ondernemersfonds waarmee collectieve activiteiten ondernemers (zoals beveiliging) ondersteund worden.

Eens Geen van beide Oneens

tip

Toelichting

Waarom is een partij het Eens of Oneens met de stelling? Raadpleeg de toelichtingen van de partijen.

bekijk
StemWijzer is ontwikkeld door

Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt.


Tip

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Wanneer u met de muis over het onderwerp beweegt verschijnt de complete stelling. Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Ga verder’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat.


Tip

Kies partijen

Alle partijen die in Etten-Leur vertegenwoordigd zijn staan standaard aangevinkt. Maar u kunt hier ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Meeste overeenstemming met: 

 

   
APB  
CDA  
VVD  
Ons Etten-Leur  
PvdA  
D66  
Jezus Leeft  
Leefbaar Etten-Leur  
   

En nu?

Ik wil weten wat de partijen vinden

  •  
  •  
 

Vergelijk mijn standpunten met die van de partijen

Klik op de pijltjes om de volgende stellingen te zien
 
 
 
 

Deel dit resultaat

Scores op stellingen

Hoe zijn de meningen verdeeld? Uw antwoord staat in blauw.

  bekijk scores   verberg scores
Stelling Antwoord Alle deelnemers ()

Belangrijke onderwerpen

  bekijk onderwerpen   verberg onderwerpen

Welke onderwerpen hebben van de gebruikers van de StemWijzer extra gewicht gekregen. Hieronder de onderwerpen in afnemende volgorde van belangrijkheid.

Thema Aantal

APB: Oneens

Fusie met andere gemeenten is geen verplichting. Wel zal steeds verdere en nauwere samenwerking met andere gemeenten plaats gaan vinden.

CDA: Oneens

Etten-Leur moet niet fuseren met omliggende gemeentes. Dat maakt de afstand tussen burger en politiek alleen maar groter. Etten-Leur is groot genoeg om goed zelfstandig te functioneren. Er zijn ook voldoende voorzieningen. Het CDA ziet veel meer in samenwerking met gemeentes in de regio. Dit gebeurt al. Door goed samen te werken kunnen ook ingewikkelde taken worden aangepakt. Dit zorgt ook voor besparingen.

VVD: Oneens

Het is aannemelijk dat er vanuit Den Haag aangestuurd zal gaan worden op verdere samenwerking en/of fusering van gemeente. De VVD wil geen afwachtende houding aannemen, maar proactief kijken naar toekomstige kansen. De VVD wil de contacten met onze buurgemeente sterker aanhalen en inzetten op verregaande samenwerking, maar niet inzetten op fuseren.

Ons Etten-Leur: Oneens

Oneens, want het zou kunnen betekenen dat je in de toekomst voor bijvoorbeeld een paspoort naar Breda moet. Tevens zou het kunnen betekenen dat andere gemeenten besluiten kunnen nemen over zaken die Etten-Leur aangaan. We moeten onze zelfstandigheid behouden.

PvdA: Oneens

Etten-Leur wil graag samenwerken met omliggende dorpen en steden, maar wil haar eigen identiteit en de invloed van de lokale politiek handhaven.

D66: Eens

Eerste aanzet moet zijn: intensief samenwerken op die gebieden waar dat kan, met name in uitvoering. Indien er voldoende draagvlak is onder de bevolking kan dit ook leiden tot een fusie op den duur om een krachtige gemeente te zijn. Uitgangspunt: directe vertegenwoordiging van de inwoners door een sterke gemeenteraad.

Jezus Leeft: Oneens

herindelingen leidt alleen tot hogere salarissen van bestuurders en tot minder inspraak van de burger

Leefbaar Etten-Leur: Oneens

Etten-Leur moet zijn eigen identiteit behouden. Bovendien heeft Etten-Leur bewezen prima als zelfstandige gemeente te kunnen functioneren.

APB: Eens

Het moet mogelijk kunnen zijn om groen in de wijk op te offeren voor parkeerruimte. Er moet echter wel een minimale groenvoorziening in de wijken aanwezig blijven.

CDA: Oneens

Natuurlijk moet iedereen zo dicht mogelijk bij huis kunnen parkeren! Dit mag niet ten koste gaan van grote stukken openbaar groen. Groen is belangrijk om het wonen in een wijk prettig te maken. Goed parkeren is ook belangrijk. Daarom moet er van plek tot plek een goede oplossingen worden gevonden. Bewoners kunnen kleine stukjes groen naast hun huizen overnemen en zelf beheren.

VVD: Eens

De VVD juicht het toe als bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen. In wijk de Grient en Grauwe Polder zijn onvoldoende parkeerplaatsen, zodat menig wijkbewoner zijn voortuin bestraat om het parkeerprobleem op te lossen. De gemeente lost de problemen niet op, maar bekeurt bewoners wel die wel hun eigen verantwoordelijkheid nemen daar waar de gemeente die laat liggen. Dit kan dus niet!

Ons Etten-Leur: Eens

Het is een feit dat de parkeerdruk in de oudere wijken hoog is. Niet-functioneel groen moet opgeofferd mogen worden voor extra parkeerplaatsen.

PvdA: Oneens

Autobezitters mogen beste enkele meters lopen naar een parkeerplaats. Groen moet in de wijken behouden blijven voor de leefbaarheid en geen plaats maken voor parkeerplaatsen.

D66: Oneens

D66 is voor groen in de wijken, maar als er hier en daar een groenstrook of een klein stukje groen moet worden opgeofferd om het parkeer probleem op te lossen, is dat geen probleem.

Jezus Leeft: Eens

het heeft geen zin om met de auto te gaan als je eerst 100 meter door de regen moet om je boodschappen te lossen

Leefbaar Etten-Leur: Oneens

Leefbaar Etten-Leur is voor een flexibele inrichting die mee kan groeien met de samenstelling van de bewoners in een wijk. Het ene moment is er meer behoefte aan speelgelegenheid, later kan aan juist weer meer behoefte zijn aan parkeerplaatsen.

APB: Oneens

Het zal niet mogelijk zijn om alle verenigingen financieel onafhankelijk te laten zijn van de gemeente, zonder hun bestaansrecht aan te tasten. Het streven moet er wel op gericht zijn verenigingen steeds minder afhankelijk te laten zijn van de gemeente.

CDA: Oneens

Dat is onmogelijk! De contributie zou dan fors omhoog moeten. Hierdoor zullen veel mensen afhaken. Cultuur en sport moeten voor alle inwoners bereikbaar blijven! Het CDA wil dat gebruikers de ruimtes in eigen beheer krijgen. Verenigingen krijgen zo meer vrijheid om inkomsten te regelen.

VVD: Eens

De VVD vindt dat culturele verenigingen en sportverenigingen zoveel mogelijk financieel onafhankelijk moeten zijn van de gemeente. Iedereen moet zijn eigen (sport)broek op kunnen houden. Daar waar dit niet mogelijk is of als er investeringen moeten worden gedaan die niet door een sportclub zelf kunnen worden gedragen kan de gemeente meehelpen. Dit kan ook door bijvoorbeeld een garantiestelling van de gemeente.

Ons Etten-Leur: Geen van beide

Van geval tot geval moet worden bekeken of dit mogelijk is, zonder dat het voorzieningenniveau binnen onze gemeente achteruit gaat.

PvdA: Eens

Etten-Leur kan topsport en cultuur op top niveau niet financieren. Maar sport en cultuur op Etten-Leurse maat moeten blijven doordat verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiën en sponsoring en facilitaire ondersteuning door de gemeente.

D66: Oneens

Dat zou mooi zijn, maar is onmogelijk. Sport is erg belangrijk (o.a. in kader van gezondheidszorg) en verdient daarom de steun van de gemeente. Met een gezonde gemeenschap zijn we allemaal beter af.

Jezus Leeft: Eens

je eigen broek ophouden als het om luxe gaat

Leefbaar Etten-Leur: Oneens

Verenigingen moeten zelfstandig voldoende bestaansrecht creëren. De gemeente mag enkel een prestatiegerichte subsidie verlenen om de toegankelijkheid van verenigingen te bevorderen.

APB: Geen van beide

Het is al mogelijk om bij grote beslissingen (gemeentelijk investering meer dan 5.000.000,-- of oplossing langer dan vraagt) raadplegend of raadgevend referendum te houden.

CDA: Oneens

Het CDA is tegen een referendum. Door te stemmen spreekt de bevolking uit door wie ze vertegenwoordigd wil worden. Een referendum maakt besturen alleen maar moeilijker. Voor een wijze beslissing is een goed zicht nodig op alle onderwerpen die spelen.

VVD: Oneens

De VVD is altijd van mening geweest dat inwoners door middel van democratische verkiezingen aan kunnen geven wat zij willen. De gemeenteraad bestaat uit volksvertegenwoordigers en zij leggen bij de verkiezingen verantwoording af over de afgelopen vier jaar. Een referendum is daarom ook niet nodig.

Ons Etten-Leur: Eens

Eens. Vooral in zaken met grote financiële gevolgen voor de gemeente. We moeten ons er bewust van zijn dat we met gemeenschapsgeld te maken hebben.

PvdA: Eens

Via inspraak en d.m.v. een referendum moeten burgers hun mening kunnen laten horen, niet besluitvormend maar richtinggevend.

D66: Eens

D66 Etten-Leur is voor een correctief referendum, In Etten-Leur hebben we al een raadgevend referendum (dankzij een initiatief van D66), dat wat ons betreft best vaker gebruikt kan worden.

Jezus Leeft: Eens

anders beslissen bestuurders en die gaan alleen voor eigen gewin

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Geen toelichting gegeven

APB: Eens

Samen met de Etten-Leurse bedrijven, instellingen en verenigingen kan de gemeente Etten-Leur het beste de kwaliteiten van onze gemeente over het voetlicht brengen.

CDA: Eens

Etten-Leur investeert al in citymarketing! In de afgelopen raadsperiode is al ingezet op een samenwerking tussen gemeente, ondernemers, en andere partijen. Daarom moeten ook in de komende periode grote en bijzondere evenementen worden ondersteund. Dat trekt vele bezoekers naar Etten-Leur en brengt het dorp op een positieve manier in het nieuws.

VVD: Eens

De VVD vindt promotie van Etten-Leur belangrijk. Wel zou dit vooral moeten gebeuren door ondernemers zelf. De bijdrage van de gemeente moet vooral bestaan uit het stimuleren en het weghalen van regels en blokkades om Etten-Leur te promoten. Op deze manier kan de gemeente samen met ondernemers investeren in citymarketing. Dus niet door als gemeente hier veel geld in te steken, maar ondernemers hierin te helpen .

Ons Etten-Leur: Oneens

Oneens: de gemeente hoeft daar geen geld aan uit te geven, want dat zou gemeenschapsgeld kosten. Promotie van Etten-Leur is aan de ondernemers. De gemeente moet deze ondernemers wel zoveel mogelijk faciliteren en ruimte bieden om dit te kunnen doen.

PvdA: Eens

Toerisme en midden- en kleinbedrijf zijn aanjagers van de economie en zullen welvaren bij citymarketing.

D66: Eens

D66 ziet in toerisme en recreatie goede kansen voor ondernemers en werkgelegenheid, daar mogen we dus best in investeren.

Jezus Leeft: Oneens

als het mooi is om te bezoeken komen ze sowieso

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Geen toelichting gegeven

APB: Eens

Vooral in uitgaans- en winkelgebieden ziet het APB cameratoezicht als een middel om criminaliteit tegen te gaan. Cameratoezicht heeft ook een preventieve werking.

CDA: Eens

Meer veiligheid in Etten-Leur! Camera’s bieden extra ogen en oren. Ze kunnen helpen om te handhaven tegen overlast, vandalisme, vuil dumpen of ander asociaal gedrag. Ook kunnen ze bijdragen aan een groter gevoel van veiligheid. Maar het is geen wondermiddel.

VVD: Eens

Cameratoezicht heeft een preventieve werking en draagt bij aan de veiligheid. Als er camera’s staan denken mensen wel twee keer na voor ze iets verkeerds willen doen. Daarnaast gaat veiligheid voor privacy bij de VVD. Wel is het belangrijk dat er daadwerkelijk iets met de beelden wordt gedaan en daders worden opgespoord.

Ons Etten-Leur: Oneens

Oneens. De huidige regelgeving volstaat. De gemeenteraad moet nu toestemming geven voor extra cameratoezicht.

PvdA: Eens

Toezicht bij afvalinzamelpunten om vandalisme en asociaal gedrag te voorkomen. Bij evenementen om bij excessen daders te kunnen achterhalen.

D66: Oneens

D66 ziet cameratoezicht vooral als schijnveiligheid, de ervaring leert dat deze niet 24 uur per dag bekeken worden en dus vaak alleen achteraf te gebruiken zijn. preventie en meer toezicht op straat helpt wat ons betreft beter.

Jezus Leeft: Eens

veiligheid wordt zo beter

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Leefbaar Etten-Leur vindt dat van cameratoezicht een preventieve werking uitgaat. Bovendien wordt de pakkans van criminaliteit hierdoor vergroot. Het huidige aantal camera's is dan ook onvoldoende.

APB: Oneens

Er is geen ruimte meer voor windmolens in Etten-Leur.

CDA: Oneens

Windmolens zijn belangrijk voor een groenere samenleving. Duurzame energie is daarin onmisbaar. Met 15 windmolens levert Etten-Leur al voldoende bijdrage op dat vlak. Het is nu tijd om in te zetten op andere vormen, zoals zonne-energie, warmtepompen en dergelijke.

VVD: Eens

De VVD heeft een actieve bijdrage gehad bij de realisatie van windmolens op Etten-Leur Noord. De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor innovatieve ontwikkelingen en het verhogen van het economisch rendement. De VVD wil duurzaamheid stimuleren door eenvoudigere procedures en minder regels en niet door het geven van subsidies. Duurzaamheid dient te worden gestimuleerd daar waar het economisch rendabel is.

Ons Etten-Leur: Oneens

Oneens. Er staan inmiddels genoeg windmolens in ons buitengebied wat Ons Etten-Leur betreft.

PvdA: Oneens

De huidige 20 windmolens produceren momenteel meer energie dan Etten-Leurse huishoudens kunnen opmaken. Wij blijven voorstander van schone en groene energie en willen voortaan het accent verleggen naar zonnepanelen.

D66: Eens

D66 is voor duurzame opwekking van energie en er zijn nog mogelijkheden voor windmolens zoals op het bedrijventerrein.

Jezus Leeft: Oneens

nee

Leefbaar Etten-Leur: Oneens

Geen toelichting gegeven

APB: Oneens

Etten-Leur kent een relatief goedkoop tarief ten opzichte van de regio. Als het tarief goedkoper gemaakt wordt, zal dit leiden tot verhoging van de gemeentelijke belastingen of bezuinigingen elders. Dit is geen wens van het APB. Wel wil het APB het tarief in Etten-Leur goedkoper houden dan in de regio.

CDA: Eens

De parkeergarage moet goedkoper! Dit trekt meer mensen uit de regio naar het winkelcentrum. Het prijsverschil tussen parkeergarage en de straat moet ook groter worden. Zo zullen nog meer mensen hun auto in de garage zetten. Ook moeten er meer blauwe zones komen. Dat scheelt allemaal overlast in woongebieden.

VVD: Eens

Parkeren bij winkelvoorzieningen moet aantrekkelijk blijven, dus het liefst gratis of in ieder geval goedkoper dan in de regio. Het is dan ook logisch dat uw VVD voorstander is van een parkeergarage die 24 uur open is. Ook zijn we voorstander om de tarieven hiervan goedkoper te houden dan die van het bovengronds parkeren. Door tarieven goedkoop te houden, blijft winkelen in Etten-Leur aantrekkelijk en bevorderen we de lokale economie.

Ons Etten-Leur: Eens

Eens, want dat zou de overlast bij bewoners omgeving centrum beperken èn het maakt onze gemeente nog aantrekkelijker om te winkelen.

PvdA: Oneens

Het tarief van de parkeergarage en parkeren op maaiveld is alleszins redelijk vergeleken met buurtgemeenten. De ruimte voor meer parkeerplaatsen ontbreekt momenteel in het centrum en we willen stimuleren dat de bewoners en bezoekers op de fiets komen.

D66: Geen van beide

D66 is voor lage lasten, maar vindt in kader van stimulering fietsverkeer, en de parkeeroverlast dat het reëel is dat er voor parkeren betaald moet worden. D66 is wel voor een betaalbaar tarief.

Jezus Leeft: Eens

het leven is al duur genoeg

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Goedkoper of gratis parkeren heeft een positieve aantrekkingskracht op de lokale economie. Parkeren mag niet als melkkoe gebruikt worden.

APB: Eens

Openbare ruimten moeten goed verlicht zijn. Dit komt de veiligheid ten goede. Er zijn nog steeds plaatsen in Etten-Leur waar de verlichting beter kan.

CDA: Eens

Minder donkere en onoverzichtelijke plekjes in Etten-Leur! Ook moeten voetpaden en fietsroutes beter verlicht worden. Dit kan door slimmer gebruik te maken van de al aanwezige lantarenpalen. Zodra ze aan de beurt zijn moeten oude lampen vervangen worden door energiebesparende LED-lichten.

VVD: Eens

In je eigen buurt moet je je veilig voelen, meer straatverlichting kan daaraan bijdragen. De VVD is dan ook voorstander om bij vervanging van verlichting extra, energiezuinige, natuurlijke verlichting aan te brengen in de wijken op plekken die bewoners als onveilig bestempelen. Dus geen felle neonlampen, maar verlichting met een ‘natuurlijke’, prettige uitstraling: innovatie en duurzaamheid.

Ons Etten-Leur: Eens

Eens: dit kan de veiligheid verbeteren. Wel met oog voor het milieu, dus er kan gedacht worden aan intelligente straatverlichting met bewegingsmelders, eventueel ook op zonne-energie. Een mooi voorbeeld van zebrapad verlichting is te vinden in de gemeente Halderberge.

PvdA: Eens

Meer straatverlichting bevordert sociale veiligheid en verkeersveiligheid en werkt preventief tegen criminaliteit. Wij zien in de toekomst mogelijkheden voor energiezuinige LED verlichtingsarmaturen.

D66: Oneens

D66 vindt goede verlichting in kader van veiligheid van belang, dat is op orde in grootste deel van de gemeente. Daarnaast zijn er plaatsen waar het minder kan. Wel moet er meer aandacht voor achterpad verlichting zijn.

Jezus Leeft: Eens

verhoogd veiligheid

Leefbaar Etten-Leur: Oneens

Leefbaar Etten-Leur vindt dat er ruim voldoende straatverlichting aanwezig is.

APB: Geen van beide

In uitzonderlijke gevallen, waarbij de openbare orde echt in het geding is moet preventief gefouilleerd kunnen worden. Deze mogelijkheid is landelijk aan strenge regels gebonden.

CDA: Eens

Meer veiligheid in Etten-Leur. Preventief fouilleren helpt daarbij. Dus extra toezicht op plaatsen waar burgers afwijkende zaken opmerken. Dit moet zowel in woonwijken als in het buitengebied. Van de politie wordt hierop een actief beleid verwacht.

VVD: Oneens

Preventief fouilleren kan de persoonlijke levenssfeer van mensen aantasten. Daarnaast bestaat het risico van willekeur. Als er echter een reden is om te fouilleren, bijvoorbeeld bij verstoring van de openbare orde, dan moet dat wel mogelijk zijn. Hier moet wel terughoudend mee worden omgegaan en alleen in uitzonderingssituaties.

Ons Etten-Leur: Oneens

Oneens. Dit werkt willekeur in de hand. De huidige regelgeving volstaat.

PvdA: Eens

De burgemeester kan de politie nu ook al opdragen preventief te fouilleren. Het moet beperkt blijven tot risicogebieden en -situaties.

D66: Oneens

D66 is van mening dat preventie goed is, maar overal preventief fouilleren gaat erg ver, zo onveilig is naar onze mening onze gemeente niet. Daarbij komt, dat de burgemeester in kader van veiligheid altijd een tijdelijke maatregel kan treffen.

Jezus Leeft: Eens

wie wat te verbergen heeft moet thuis blijven

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Geen toelichting gegeven

APB: Eens

APB voorziet bij sluiting een verplaatsing naar de handel op straat. Hierdoor zal meer overlast ontstaan.

CDA: Oneens

In Etten-Leur hoort geen coffeeshop thuis! Verslaving aan softdrugs bij jongeren is een groot probleem. Het zorgt voor overlast. Ruim 50% van zaken in de hulpverlening heeft met deze verslaving te maken. De teelt van wiet zorgt voor veel misdaad. Gedogen houdt dit in stand! Softdrugs moeten daarom zo ver mogelijk weg blijven van onze kinderen.

VVD: Oneens

Omliggende gemeenten hebben hun coffeeshops gesloten. Dit zorgt voor extra toeloop op de coffeeshop in Etten-Leur en dit vinden we onaanvaardbaar. De VVD is dan ook voorstander om de coffeeshop bij overlast te sluiten. Ook het dealen op andere plaatsen moet stoppen. De coffeeshop heeft het illegaal dealen niet verminderd. Dus moet er een einde komen aan het gedoogbeleid en een harde aanpak komen als het gaat om drugs(overlast).

Ons Etten-Leur: Eens

Eens. Nu is het nog controleerbaar. Bij het sluiten van de coffeeshop verplaatst de handel zich naar de straat, met meer overlast tot gevolg.

PvdA: Eens

Dat voorkomt verspreiding van de overlast en eventuele criminaliteit.

D66: Eens

D66 is van mening, dat een goed controleerbaar verkooppunt beter is dan illegale handel op straat. Feitelijk zou ook de wietteelt gereguleerd moeten worden. Straathandel moet wel hard aangepakt worden.

Jezus Leeft: Oneens

alle drugs moet verboden worden. Het leidt alleen tot ellende.

Leefbaar Etten-Leur: Oneens

Geen toelichting gegeven

APB: Oneens

Etten-Leur moet zorgen voor voldoende werkgelegenheid voor haar bevolking. Daarbij zal eerst ingezet moeten worden op maximaal mogelijke benuttingvan het bestaande bedrijventerrein. Als de ruimte benut is, dan is uitbreiding bespreekbaar.

CDA: Oneens

Geen nieuwe bedrijfsterreinen. Dus creatief omgaan met de bestaande ruimte en leegstaande gebouwen. Pas bij 90% bezetting van de huidige terreinen moeten nieuwe terreinen ontwikkeld gaan worden. De behoefte aan nieuwbouw moet regionaal worden afgestemd. De gemeente moet actief inzetten op het creëren van werkgelegenheid!

VVD: Eens

Bedrijventerreinen op de juiste locatie is goed voor de economie. Het MKB is de banenmotor van Nederland. Deze dienen we te faciliteren. Het is daarom ook belangrijk dat we bedrijven naar Etten-Leur halen. Op dit moment is het crisis maar we moeten juist nu investeren zodat we in de toekomst voldoende mogelijkheden voor bedrijven hebben. Daarom is de VVD voorstander van het realiseren van meer bedrijventerreinen.

Ons Etten-Leur: Oneens

Oneens. Er is veel leegstand, niet alleen in Etten-Leur maar in de hele regio. Dit moet eerst worden ingevuld.

PvdA: Oneens

De huidige bedrijventerreinen moeten eerst volledig worden opgevuld voordat er nieuwe terreinen ontwikkeld mogen worden.

D66: Oneens

D66 vindt dat er nog voldoende ruimte is op onze huidige bedrijventerreinen en vindt het belangrijk dat we die ruimte eerst duurzaam en efficiënt invullen. Dat geldt ook voor bedrijven terreinen in de directe regio.

Jezus Leeft: Eens

ondernemers moeten vooruit kunnen, zodat we werk en inkomen houden

Leefbaar Etten-Leur: Oneens

Leefbaar Etten-Leur kiest eerst voor het opvullen van leegstaande panden en terreinen. Daarna komen pas nieuwe bedrijventerreinen in beeld.

APB: Eens

APB is van mening dat gericht ingezet moet worden op het verminderen van de overlast van hondenpoep. Door de vermindering van deze overlast kunnen de schoonmaakkosten omlaag en dus ook de hondenbelasting.

CDA: Oneens

Hondenpoep zorgt voor overlast! Veel mensen hebben nog steeds last van de viezigheid van een ander. Opruimen door de gemeente kost veel geld. Ook hier geldt dus: de vervuiler, het baasje dus, betaalt!

VVD: Eens

De hondenbelasting moet kostendekkend zijn en niet meer dan dat. Kosten die met deze belasting betaald zouden moeten worden, zijn: de controle op het niet aangelijnd hebben van een hond en het niet opruimen van hondenpoep. Als iedereen dit doet kan de hondenbelasting omlaag.

Ons Etten-Leur: Oneens

Oneens. Het moet kostendekkend zijn (en blijven) en gebruikt worden voor het schoonhouden van het openbaar gebied.

PvdA: Oneens

De vervuiler betaalt.

D66: Oneens

D66 is van mening dat de vervuiler betaalt. De kosten voor schoonmaak van de hondenuitlaatterreinen en de controle op de regels kost geld, dat dus door de bezitters moet worden betaald. Wel kostendekkend tarief, geen hoger bedrag.

Jezus Leeft: Eens

wel moeten hondenbezitters zelf de buurt schoonhouden

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Leefbaar Etten-Leur kiest voor kostendekkendheid van de hondenbelasting. Op termijn kan de hondenbelasting gefaseerd afgeschaft worden.

APB: Eens

Etten-Leur mag binnen het vermogen van mensen die een uitkering ontvangen een tegenprestatie verwachten. Uiteindelijk doel moet zijn om mensen naar een reguliere baan te begeleiden.

CDA: Eens

Van mensen met een uitkering mag verwacht worden dat zij een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Vrijwilligerswerk is daarbij een goed middel. Het kan een opstap zijn naar betaald werk. Het kan een sociaal isolement voorkomen. Het is wel belangrijk dat het werk aansluit bij de eigen mogelijkheden en interesses.

VVD: Eens

Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen omdat ze (tijdelijk) werkloos zijn, zouden verplicht moeten worden om vrijwilligerswerk te doen. Mensen die gebruik maken van een WW-uitkering kunnen drie dagen vrijwilligerswerk doen, dit vindt de VVD sociaal rechtvaardig en leidt makkelijker weer naar betaald werk. Wel mag het vrijwilligerswerk niet concurreren met betaalde banen.

Ons Etten-Leur: Oneens

Oneens, vanwege het woord 'moeten'. Het moet wel worden gestimuleerd, maar niet verplicht. Uiteraard moet er wel gekeken worden waar iemand affiniteit mee heeft.

PvdA: Eens

Dat geeft een zinvolle dagbesteding en bereidt voor op een plaats op de arbeidsmarkt. Mensgerelateerd vrijwilligerswerk alleen bij gemotiveerde deelnemers.

D66: Eens

Iedereen wil zich nuttig inzetten. De gemeente moet iedereen daarin steunen en eventueel uitdagen een zinvolle invulling te geven aan het dagelijkse bestaan. Deze invulling moet vooral gericht zijn op het zo snel mogelijk zelfstandig te participeren in reguliere arbeid. Het is dus geen bezigheidstherapie, maar puur gericht op de toekomst.

Jezus Leeft: Eens

heel goed om werkervaring te houden/krijgen en hebben we minder dure ambtenaren nodig

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Leefbaar Etten-Leur is hier een voorstander van, mits dit niet leidt tot verdringing van reguliere werkgelegenheid.

APB: Oneens

Een rondweg om Etten-Leur kost veel geld en draagt niet bij aan een betere doorstroming van het verkeer. Voor hetzelfde geld kunnen dan nog beter tunnels onder het spoor aangelegd worden.

CDA: Oneens

Een noordelijke rondweg is geen redelijke optie. Het is een project met te hoge kosten. Doordat de juiste wegen van en naar de wijken zijn aangelegd is de rondweg ook niet meer nodig. De A58 aan de zuidkant vormt bij dit alles een goede basis.

VVD: Eens

De bereikbaarheid en ontsluiting van Etten-Leur (Noord) moet worden verbeterd. Dat kan met de realisatie van een rondweg. Hiermee wordt het huidige wegennet ontlast, krijgen wijken minder overlast van sluipverkeer en ontstaat een betere doorstroming. Daarom is de VVD voorstander van het realiseren van een rondweg.

Ons Etten-Leur: Eens

Eens. Dit zorgt voor een betere doorstroming van doorgaand verkeer en voorkomt overlast van sluipverkeer in de wijken.

PvdA: Eens

Een noordelijke rondweg zal het verkeer in de bebouwde kom verminderen en doorstroming verbeteren.

D66: Eens

D66 is altijd voorstander geweest van een grote ring/rondweg om Etten-Leur. Als die kansen zich voordoen en met gebruik maken van deel van de huidige infrastructuur willen we die graag realiseren.

Jezus Leeft: Eens

zo min mogelijk verkeer in de stad

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Leefbaar Etten-Leur kiest voor verkeersbeleid dat de doorstroming bevordert.

APB: Oneens

APB is van mening dat binnen de financiele middelen die we van het rijk krijgen de jeugdzorg uitgevoerd moet worden. Indien dit onvoldoende blijkt, moet extra budget bespreekbaar zijn. We moeten zuinig zijn op onze jeugd.

CDA: Oneens

Etten-Leur moet zorgen voor goede jeugdzorg. Dat verdient deze kwetsbare groep! De uitvoering komt bij de gemeente te liggen. Voor de uitvoering ervan komt geld van het Rijk. Het CDA is ervan overtuigd dat deze zorg beter en toch goedkoper kan! Door vooraf al meer geld toe te zeggen lukt het nooit dat waar te maken

VVD: Oneens

De VVD wil inzetten op preventie richting de jeugdzorg. De begeleiding moet worden verbeterd om de jeugdzorg betaalbaar te maken en te houden. Er moet integraal worden gewerkt met 1 contactpersoon per gezin, daarmee wordt efficiënter gewerkt en bespaard op bureaucratie. Op deze manier hoeft er geen extra geld worden vrijgemaakt. In de laatste fase van professionele jeugdzorg (15% van het totaal) gaat 80% van het budget om! Dit moeten we reduceren: voor onze kinderen en om het betaalbaar te houden.

Ons Etten-Leur: Eens

Eens, indien nodig. Maar hoeveel geld er beschikbaar komt, is momenteel nog niet helemaal inzichtelijk.

PvdA: Oneens

De gemeente moet zijn best doen de jeugdzorg te betalen uit de gelden die daarvoor bedoeld zijn. Daarbij moet de gedachte van de gebruikers en aanbieders kantelen van aanbodgericht naar vraaggericht. Men moet zorgen voor behouden van de huidige kwaliteit. Voor de zwakkere in onze samenleving moet een goede vangnetconstructie worden gehanteerd.

D66: Eens

De gemeente is verplicht om zuinig om te gaan met de gelden die ingezet kunnen worden voor alle onderdelen van de zorg. Wanneer het budget van de ene vorm van zorg niet voldoende is dan mag er met gelden geschoven worden. Het niet verlenen van gepaste zorg gaat onze gemeenschap op den duur alleen maar meer geld kosten en daar moeten we dus nooit op korten.

Jezus Leeft: Eens

er moet veel meer vor de jeugd gedaan worden. Zoals ruimtes waar ze zich met elkaar kunnen vermaken op een verantwoorde manier. pooltafels, films, enz.

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Geen toelichting gegeven

APB: Eens

Doel moet zijn met zo weinig mogelijk subsidiecultuur overeind te houden. Samenwerking moet tussen instellingen moet bevorderd worden om tegen gelijkblijvende of lagere kosten kwalitatief goed aanbod te leveren.

CDA: Oneens

Geen forse bezuinigingen op het cultuuraanbod! Het CDA zal er scherp op letten dat het cultuuraanbod niet verschraald. De gemeente moet wel kritisch blijven bij het verstrekken van subsidies. In overbodige kosten moeten we blijven snijden.

VVD: Eens

In een tijd waarin bezuinigd moet worden kan cultuur niet worden ontzien. Er moet worden bekeken of bepaalde culturele activiteiten wel door de gemeente gesubsidieerd moeten worden. Cultuur hoeft niet per se geld te kosten en het credo “de gebruiker betaalt” mag ook voor cultuur gelden. Particuliere initiatieven zoals de Leurse Havenfeesten bestaan ook zonder subsidie dus het kan wel! De subsidie op cultuur mag van de VVD dan ook omlaag.

Ons Etten-Leur: Geen van beide

Geen van beiden. Cultuur moet voor jong en oud beschikbaar blijven. De jeugd moet zich breed kunnen ontwikkelen. Of dit met meer of minder kan, verschilt van geval tot geval.

PvdA: Oneens

Cultuurbeleving moet mogelijk blijven op Etten-Leurse maat. De aanbieders zullen meer dan nu sponsoring moeten zoeken, zodat in de toekomst de subsidie omlaag kan.

D66: Oneens

D66 is het daar niet mee eens, maar wel is D66 van mening dat er serieus naar de huidige subsidieregeling moet worden gekeken, zodat een betere verdeling en stimulering van niet-professionele cultuur een feit wordt.

Jezus Leeft: Eens

wie iets met cultuur wil moet zelf maar mee betalen.

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Voor cultuur geldt dat de gebruiker betaalt. Culturele organisaties moeten commerciëler te werk gaan.

APB: Eens

APB wil op maat van E-L gesneden huisvesting van culturele activiteiten. Er zal daarbij meer samengewerkt moeten worden en van elkaars gebouwen gebruik gemaakt moeten worden.

CDA: Oneens

Door alle functies in één gebouw te plaatsen komt het beste naar boven voor kunst, cultuur en educatie. Etten-Leur heeft behoefte aan een bruisend cultureel centrum. Eén locatie waar mensen elkaar ontmoeten en inspireren. Ook dat maakt wonen in Etten-Leur prettiger. Verspreiden leidt tot ondoelmatig werken en dus hogere kosten en een verschraling van het aanbod.

VVD: Eens

Voor de realisatie van de Nieuwe Nobelaer moet eerst gekeken worden of er wel nieuwbouw nodig is. Er zijn al veel bestaande gebouwen die (deels) leeg staan en gebruikt kunnen worden voor culturele en sociaal maatschappelijke activiteiten. Daarnaast hoeft voor de VVD niet alles onder één dak te zitten. Spreiding van functies over meerdere gebouwen is goed. Hierdoor kan een eventueel nieuw gebouw kleiner en dus goedkoper zijn. En dat is goed voor de inwoners van Etten-Leur.

Ons Etten-Leur: Eens

Eens. Het oude gebouw voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. In verband met kostenbesparing kan voor de activiteiten van Nieuwe Nobelaer gebruik worden gemaakt van bestaande en leegstaande gebouwen en accommodaties.

PvdA: Oneens

Nieuwe Nobelaer is het best gehuisvest in 1 gebouw, alles onder 1 dak, synergie voordelen zijn dan beter te behalen. Verspreiding van functies geeft geen meerwaarde.

D66: Eens

We praten altijd over het multifunctioneel gebruik van gebouwen en in de praktijk komt daar weinig van terecht. Dat komt door allerlei praktische redenen. Wij zijn van mening dat we het woord bij de daad moeten voegen en van gesubsidieerde instellingen zoals de Nobelaer moeten eisen dat ze optimaal gebruik maken van de beschikbare gebouwen. Wanner dat niet voldoende blijkt dan is een nieuw gebouw bespreekbaar, maar wel nadat we eerst optimaal gebruik hebben gemaakt van bestaande gebouwen die nu 's middags en 's avonds leeg staan.

Jezus Leeft: Eens

liefst geen nieuw gebouw maar opknappen/aanpassen bestaande gebouwen

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Leefbaar Etten-Leur vindt dat eerst kritisch moet worden gekeken naar de mogelijkheid om de Nieuwe Nobelaer in bestaande leegstaande gebouwen onder te brengen. Pas wanneer dit niet mogelijk blijkt komen andere mogelijkheden als nieuwbouw in beeld.

APB: Eens

Er zal de komende jaren nog steeds behoefte zijn aan nieuwe woningen. De afbouw van Schoenmakershoek en realisatie van Haansberg-Oost en de Streek als nieuwe woonwijken ligt voor de hand.

CDA: Eens

Etten-Leur heeft nog steeds behoefte aan woningen! Hiervoor zijn nieuwe woonwijken nodig. Het aanbod moet overeenstemmen met de vraag en behoeftes. Starters en ouderen blijven onze aandacht houden. De ontwikkeling van Schoenmakershoek Oost, De Streek en Haansberg Oost zal langzamer gaan door de crisis.

VVD: Eens

Als er behoefte is aan meer woonruimte dan moet het mogelijk zijn om nieuwe woonwijken aan te leggen. Wel moet hierbij rekening worden gehouden met toekomstige woonwensen en een goede doorstroming van het verkeer.

Ons Etten-Leur: Oneens

Oneens, Er liggen momenteel nog een aantal plannen die afgewerkt moeten worden (De Streek, Schoenmakershoek). Daarnaast moet er binnenstedelijk ook genoeg vernieuwd en gebouwd worden.

PvdA: Oneens

Prioriteit moet liggen bij inbreiding , opvullen van lege plekken en renoveren van oude woonwijken. Met het afbouwen van de nog in ontwikkeling zijnde wijken, zoals Schoenmakershoek en de Streek zijn de buitengrenzen van Etten-Leur aangegeven.

D66: Oneens

D66 is van mening, dat de grenzen van de groei van Etten-Leur bereikt zijn, de afbouw van de huidige nieuwbouw locatie, afbouwen van de randen van Etten-Leur en duurzaam en efficiënt gebruik van bestaande binnenstedelijke locaties levert vooralsnog voldoende ruimte voor nieuwbouw op.

Jezus Leeft: Eens

onze eigen kinderen moeten de mogelijkheid hebben om hier te blijven wonen

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Geen toelichting gegeven

APB: Oneens

Overlast naar de omgeving en dierenwelzijn komen bij megastallen in het gedrang.

CDA: Oneens

Geen megastallen maar familiebedrijven in Etten-Leur! Bedrijven waar maximaal 3 personen fulltime kunnen werken is een goede maat voor Etten-Leur. Het CDA steunt initiatieven om veehouderij gezonder en duurzamer te maken. Natuurlijk moeten lopende zaken rondom stallen wel netjes worden afgewerkt.

VVD: Eens

Oude stallen moeten kunnen worden omgebouwd tot een “megastal”, deze zijn milieu en diervriendelijker dan de oude stallen die veel overlast veroorzaken. Binnen de regels moet men openstaan voor innovatie van de agrarische sector.

Ons Etten-Leur: Oneens

Oneens. Dit levert onevenredige overlast op voor de inwoners van het buitengebied. Ook met het oog op dierenwelzijn zijn wij hier tegen.

PvdA: Oneens

Volksgezondheid, stankoverlast, dierenleed en milieu zijn onze argumenten om geen megastallen in Etten-Leur toe te staan.

D66: Oneens

D66 is tegen megastallen, dat is dieronvriendelijk en een groot risico voor de volksgezondheid. Daarnaast passen deze niet in de visie op het buitengebied.

Jezus Leeft: Oneens

hoe kleiner hoe beter. MEGA staat voor ellende

Leefbaar Etten-Leur: Oneens

Geen toelichting gegeven

APB: Eens

APB is voorstander om de huidige kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen voor minima overeind te houden.

CDA: Eens

Het huidige kwijtscheldingsbeleid moet blijven! Hierdoor worden mensen met een inkomen op of onder de bijstandsnorm en zonder eigen vermogen ontzien. Zij hoeven geen rioolheffing en gemeentelijke belasting te betalen.

VVD: Oneens

Mensen met een laag inkomen betalen al een lagere inkomstenbelasting. Daarnaast hebben we een goed sociaal vangnet in Nederland waardoor lage inkomens al financieel worden gecompenseerd. Dit hoeft niet dubbelop. Daarnaast vindt de VVD dat je met het kwijtschelden van gemeentelijke belasting inkomenspolitiek bedrijft wat verboden is. Gemeentelijke belastingen zijn niet gebaseerd op inkomen maar op gebruik, en de gebruiker betaalt.

Ons Etten-Leur: Oneens

Oneens, want er zijn genoeg compensatieregelingen beschikbaar in de vorm van subsidies en toeslagen.

PvdA: Eens

Deze mensen kunnen gebruik maken van de kwijtscheldingsregeling die nu al in Etten-Leur wordt gehanteerd.

D66: Eens

Als we mensen die een laag inkomen hebben belasting laten betalen en met bijzondere bijstand ondersteunen dan is dit een vorm van rondpompen van geld. Daar zijn wij geen voorstander van en zijn dan van mening dat we beter de betaling van lokale belastingen voor deze groep kunnen kwijtschelden.

Jezus Leeft: Eens

mensen die niet veel hebben moet je niet nog meer van vragen

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Leefbaar Etten-Leur kiest voor een sociaal vangnet voor diegene die het echt nodig hebben.

APB: Oneens

Er zijn voldoende maatregelen mogelijk om Etten-Leur fietsvriendelijker te maken, zonder dat de automobilist daar last van heeft. Goede en gratis fietsenstalling, veilige goed verlichte en strak aangelegde fietspaden, etc. zijn hier voorbeelden van.

CDA: Eens

Etten-Leur kan nog fietsvriendelijker! Ook voor fietsers moet er een optimaal verkeersnet zijn. Daarbij moet speciaal worden gelet op de inrichting van de wegen van en naar scholen en openbare voorzieningen. Het CDA zet in op nog meer veiligheid van kinderen en ouderen.

VVD: Oneens

De VVD vindt Etten-Leur over het algemeen al erg fietsvriendelijk. Er zijn op verschillende plekken de afgelopen jaren gescheiden fietspaden aangelegd waarmee de veiligheid van fietsers al is verbeterd. De hinder die dit oplevert voor automobilisten moet worden geminimaliseerd. Wel moet er aandacht zijn voor knelpunten.

Ons Etten-Leur: Geen van beide

Hoe fietsvriendelijker hoe beter, maar of en in hoeverre dat hinder op mag leveren voor automobilisten hangt helemaal af van de locatie en de situatie.

PvdA: Eens

Beter onderhouden fietspaden, betere oversteekpunten en duidelijker aangegeven fietspaden leveren gescheiden verkeersstromen op en hoeven dan ook geen hinder op te leveren voor de automobilisten.

D66: Eens

D66 vindt dat fietsverkeer gestimuleerd moet worden zeker voor binnenstedelijk verkeer. Fietsers de ruimte en voorrang geven kan hierbij helpen en zorgt voor meer veiligheid.

Jezus Leeft: Eens

laat automobilisten maar ruimte geven aan de fietsers. Zeker bij regen en wind is het toch normnaal dat de heerlijk warm in de auto zittende bestuurder even geduld opbrengt voor de fietser die dan sneller thuis kan zijn

Leefbaar Etten-Leur: Oneens

Geen toelichting gegeven

APB: Eens

De gemeente Etten-Leur kent een goed minimabeleid met het formulierenteam worden mensen actief gewezen op hun recht op voorzieningen. Uiteindelijk moet het doel zijn om mensen binnen hun mogelijkheden naar een reguliere baan te leiden.

CDA: Eens

Etten-Leur heeft al een goed minimabeleid. Het CDA wil dit zo houden. Minima met kinderen moeten extra aandacht krijgen. Daarvoor is extra geld beschikbaar vanuit het Rijk. Het CDA moet in de gaten houden dat dit ook goed terecht komt.

VVD: Oneens

Armoede is een gevolg. De VVD wil de oorzaak aanpakken. Dan hoeft er niet meer geld worden uitgegeven aan armoedebestrijding. Mensen die te maken hebben met armoede omdat ze werkloos zijn, moeten worden geholpen. Dat geeft een eerlijk mens meer voldoening dan hun hand op te houden. Voor mensen die niet kunnen werken, bestaan sociale voorzieningen. De VVD wil liever investeren in het aantrekken van bedrijven om zo werk te creëren in plaats van aan armoedebestrijding.

Ons Etten-Leur: Eens

Eens. De huidige voorzieningen en regels voldoen in principe, maar er mag in de schuldhulpverlening meer accent worden gelegd op budgetcoaching om armoede terug te dringen. Voorkomen is beter dan genezen. Op langere termijn bespaart dit kosten.

PvdA: Eens

Investeren in het zorgen voor meer werkgelegenheid, betere toegang tot de arbeidsmarkt, meer aandacht voor zelfredzaamheid en een goede bijzondere bijstandsregeling heeft armoedebestrijding tot gevolg.

D66: Oneens

Etten-Leur doet voldoende aan armoedebestrijding. In de preventie en voorlichting zijn nog wel wat slagen te maken om kwetsbare groepen te behoeden van grote financiële problemen.

Jezus Leeft: Eens

armoede willen we voorkomen en uitbannen. De meesten die in armoede komen kunnen daar zelf niets aan doen.

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Leefbaar Etten-Leur kiest voor een sociaal vangnet voor diegenen die het echt nodig hebben.

APB: Geen van beide

Dit is een mogelijkheid, maar niet altijd de oplossing. Het moeten woningen zijn waar behoefte aan is. Ook kan gedacht worden aan studentenwoningen of huisvesting voor startende ondernemers.

CDA: Eens

Van sommige leegstaande kantoorpanden kunnen prima starterswoningen worden gemaakt. De gemeente moet daarom meewerken aan het ombouwen. Ook als er met sommige regels ruimer moet worden omgesprongen. Anders lukt ombouwen nooit. Dan blijven starters zoeken en panden leegstaan.

VVD: Eens

Hiermee worden twee problemen tegelijk opgelost: De leegstand van kantoorpanden en het tekort aan betaalbare starterswoningen. Vooral kantoren in woonwijken kunnen hiervoor worden gebruikt zoals het leegstaande Rabobank kantoor aan het Stationsplein. De gemeente is vaak geen eigenaar van kantoren die leeg staan, maar door het wijzigen van bestemmingsplannen kan de gemeente er wel aan mee werken om deze gebouwen weer een nuttige functie te geven.

Ons Etten-Leur: Eens

Eens. Ook moeten studentenwoningen mogelijk zijn, bijvoorbeeld in het oude Rabobank gebouw op het stationsplein.

PvdA: Eens

Deze panden lenen zich uitstekend voor het ombouwen tot studentenwoningen en woningen voor jonge alleenstaanden die het ouderlijk huis zijn ontgroeid.

D66: Eens

Daar waar kantoorpanden niet verhuurbaar zijn vindt D66 dat serieus moet worden gekeken naar omzetting naar woningen, bijvoorbeeld voor starters en studenten.

Jezus Leeft: Eens

goed voor de woongelegenheid

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Geen toelichting gegeven

APB: Oneens

Alhoewel verkeersdrempels soms als lastig ervaren worden, zal het verwijderen van drempels alleen maar zorgen voor onveiligere situaties. Wel pleit APB bij nieuwe aanleg ervoor om indien mogelijk alternatieve verkeersremmende maatregelen toe te passen.

CDA: Oneens

Verkeersdrempels zijn belangrijk voor de verkeersveiligheid! Ze geven ook overlast. Aan de andere kant dwingen deze drempels automobilisten om langzamer te rijden. Zo passen ze in een aanpak voor meer verkeersveiligheid in de wijk. De meeste hardrijders zijn bewoners van de eigen wijk. Met gerichte campagnes moet deze eigen verantwoordelijkheid worden benadrukt.

VVD: Eens

De VVD staat voor een verkeersveilige woonwijk. Daar hoort langzaam rijdend verkeer bij. Wat de VVD betreft, is de gemeente doorgeschoten met de aanleg van verkeersdrempels. In veel woonwijken liggen inmiddels zoveel (te hoge) drempels dat bewoners dit als overbodig en irritant ervaren. Bovendien zijn drempels slecht voor het milieu!

Ons Etten-Leur: Eens

Eens, mits er andere snelheidsbeperkende maatregelen (kunnen) worden toegepast, zoals weg-as verleggende maatregelen.

PvdA: Oneens

Er zullen maatregelen moeten worden genomen om de verkeerssnelheid te beperken. Pas wanneer alle weggebruikers zich aan de regels houden, kunnen deze maatregelen achterwege blijven.

D66: Oneens

D66 vindt de verkeersveiligheid erg belangrijk en zolang eigen buurtbewoners zich niet houden aan de regels moeten andere maatregelen genomen worden om de snelheid te remmen, drempels zijn daar goed oplossingen voor.

Jezus Leeft: Eens

dwaasheid, die drempels veroorzaken alleen maar meer autokosten. Wel flitspalen installeren, zodat iemand die harder als 30 gaat kan betalen. Na 3 x rijbewijs een maand kwijt. Nogeens 3x 3 maanden. Plus een fikse boete

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Leefbaar Etten-Leur kiest liever voor andere snelheidsremmende maatregelen.

APB: Eens

Ouderen zullen langer thuis moeten blijven wonen. Dit is dus echt een noodzaak.

CDA: Eens

In een passend huis kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen! Vooral in de sociale huursector is veel behoefte aan dit soort huizen. Daarom moet de bouw van dergelijke woningen de voorkeur krijgen.

VVD: Eens

Etten-Leur krijgt de komende jaren te maken met vergrijzing. Omdat de VVD vindt dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen, is het belangrijk dat de gemeente hieraan meewerkt. Daarom moet de gemeente meewerken aan plannen om voldoende zorgwoningen voor senioren te realiseren. Dat is de komende jaren een uitdaging, maar wij geloven dat ouderen die hier behoefte aan hebben hier ook recht op hebben.

Ons Etten-Leur: Eens

Eens. Het is belangrijk dat er genoeg levensbestendige woningen zijn die zowel geschikt zijn voor jong als voor oud.

PvdA: Eens

Er moet een goed evenwicht zijn in het woningbestand, zodat ouderen, indien gewenst, de kans krijgen langer in eigen huis te blijven wonen.

D66: Eens

Ook Etten-Leur vergrijsd dus er zullen meer woningen voor senioren ter beschikking moeten komen, dat kan ook door aanpassing van bestaande bouw.

Jezus Leeft: Eens

mensen die hun leven lamg gewerkt hebben, hebben recht om tot hun dood in hun eigen huis te blijven wonen

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Geen toelichting gegeven

APB: Eens

Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied biedt veel nieuwe mogelijkheden voor agrariërs en bewoners van het buitengebied.

CDA: Eens

Biedt ondernemers de ruimte! Met activiteiten naast het boerenbedrijf kunnen zij hun bedrijf beter draaiende houden. Dat is belangrijk want boeren doen het meeste onderhoud van het buitengebied. Volgens het CDA moeten de kansen en mogelijkheden worden bekeken van dit soort initiatieven, niet de onmogelijkheden.

VVD: Eens

Leegstaande boerderijen moeten kunnen dienen als bed en breakfast en er moeten meer mogelijkheden zijn om camperplaatsen te realiseren. Een win- win situatie. Dit moet je breed aanpakken en niet alleen als nevenactiviteit bij de agrarische ondernemers. Alle bewoners van het buitengebied moeten de mogelijkheid krijgen als zij dit willen en de gemeente moet hieraan meewerken door makkelijker vergunningen te verlenen hiervoor.

Ons Etten-Leur: Eens

Eens. Ondernemers moeten alle ruimte krijgen om te ondernemen, ook in het buitengebied. Tenzij dit overlast voor de (directe) omgeving oplevert.

PvdA: Oneens

Niet makkelijker, maar wel onder voorwaarden moet het mogelijk zijn om aanvullende inkomsten te verwerven naast een boerenbedrijf. Uitgangspunt is daarbij inpasbaar in buitengebied, geen verstedelijking en geen valse concurrentie met de reguliere bedrijven.

D66: Eens

D66 vindt dat boeren naast hun agrarische bedrijfsvoering ook andere activiteiten die passen in het buitengebied moeten kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld in kader van toerisme een minicamping of een bed en breadfast.

Jezus Leeft: Eens

is goed voor de boer en de burger

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Geen toelichting gegeven

APB: Oneens

De bereikbaarheid en toegankelijkheid van het college moet niet afhankelijk zijn van maandelijkse wijkbijeenkomsten. Het college moet indien inwoners dat willen altijd bereid zijn het gesprek te voeren over zaken die inwoners en gemeente aangaan.

CDA: Eens

Het CDA is voor een open en transparante politiek! Bestuurders moeten op de hoogte zijn van wat er in wijken speelt. Burgers moeten bestuurders kunnen aanspreken. Daarom moeten de spreekuren met de wijkagent en wijkzuster blijven bestaan. Er moet ook een maandelijks spreekuur met B&W komen.

VVD: Oneens

De raadsleden moeten meer contact zoeken met de inwoners, dit is geen taak van het college van burgemeester en wethouders. Een maandelijks openbaar spreekuur van het college van burgemeester en wethouders is overbodig, want het college voert uit wat de gemeenteraad besluit.

Ons Etten-Leur: Eens

Eens. Elke bestuurder moet laagdrempelig aanspreekbaar zijn.

PvdA: Eens

Openbaar spreekuur voor BenW alleen invoeren als blijkt, na een proefperiode, dat daar werkelijk behoefte aan is en gebruik van wordt gemaakt.

D66: Eens

D66 vindt dat zowel raad als college meer naar buiten moeten trekken, bijvoorbeeld met vergaderingen in wijken. Daarbij is D66 voor een meer toegankelijk bestuur en daar horen open spreekuren bij.

Jezus Leeft: Eens

hoe meer inspraak hoe beter

Leefbaar Etten-Leur: Oneens

Leefbaar Etten-Leur vindt dat de gemeente op voldoende andere manieren ruim toegankelijk en bereikbaar is.

APB: Eens

De behoefte aan sociale huurwoningen zal toenemen door het toenemend aantal eenpersoonshuishoudens. Er zullen er dus ook meer gebouwd moeten worden.

CDA: Eens

Er blijft behoefte aan nieuwe woningen in Etten-Leur. Het CDA gaat af op de behoeftes. Wij leggen daarom de nadruk op woningen voor ouderen en starters. Ook in de sociale huursector.

VVD: Oneens

Er zijn in principe al voldoende sociale huurwoningen. De WEL heeft hier een belangrijke taak in. De VVD ziet meer kansen in het tegengaan van scheefwonen. Als er doorstroming naar koop- of vrije sector huurwoningen plaatsvindt, zijn er voldoende sociale huurwoningen. De leegkomende sociale huurwoningen komen dan weer beschikbaar voor anderen. Om scheefwonen tegen te gaan en mensen door te laten stromen wil de VVD dat er meer woningen worden ontwikkeld in de vrije huursector.

Ons Etten-Leur: Eens

Eens. Er is veel aanbod van woningen, maar een tekort aan sociale huurwoningen. Hier moet meer evenwicht in komen.

PvdA: Eens

De wachtlijsten voor huurwoningen moeten worden ingekort naar max. 1 jaar. Ook de verkoop van huurwoningen moet beperkt worden. De woonstichting moet terug naar zijn oorspronkelijke taak, die van beheerder van sociale huurwoningen.

D66: Eens

Vooral voor starters en senioren zal de behoefte aan betaalbare woningen hoog blijven, daarin moet voorzien worden en bij nieuwbouw moet daar rekening mee gehouden worden.

Jezus Leeft: Eens

wonen moet betaalbaar zijn voor iedereen

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Geen toelichting gegeven

APB: Eens

Samen met ondernemers zullen de gelden beschikbaar gesteld moeten worden om te zorgen voor een goed economisch klimaat in Etten-Leur. Een ondernemersfonds is daarbij een goed middel.

CDA: Eens

Etten-Leur bruist! En dat moet zo blijven. Zeker ook voor ondernemers. Goede promotie en aantrekkelijke activiteiten zijn belangrijk. Net als collectieve beveiliging en een goede bereikbaarheid. Ze zorgen ervoor dat ondernemers graag actief zijn in Etten-Leur. Zo voorkomen we ook dat winkels leeg staan.

VVD: Oneens

De VVD vindt dit geen taak van de gemeente, daarom hoeft hier geen bijdrage aan te worden betaald. Ondernemers weten zelf goed waar zij behoefte aan hebben. In het winkelcentrum zijn dit andere behoeften (bijvoorbeeld promotie) dan op het bedrijventerrein (beveiliging). Als ondernemers het zelf betalen, kunnen ze ook bepalen waar ze het geld aan uitgeven. Daarnaast kunnen ondernemers elkaar aanspreken als iemand ergens van profiteert zonder dat er een bijdrage wordt geleverd.

Ons Etten-Leur: Oneens

Oneens. Gemeenschapsgeld is niet bedoeld om commerciële activiteiten te subsidiëren. Ondernemers kunnen hier zelf in investeren en plukken er vervolgens ook zelf de vruchten van.

PvdA: Oneens

Het bedrijfsleven kan dit zelf organiseren. Buiten de huidige taken van de gemeente , zoals criminaliteitsbestrijding, aanleg van wegen enz. zien wij geen extra taken die deelname aan een ondernemersfonds rechtvaardigen.

D66: Eens

D66 vindt dat ook de gemeente kan bijdrage aan een veilige werkomgeving en promotie van Etten-Leur als plaats voor (duurzame) ondernemers.

Jezus Leeft: Oneens

kunnen de ondernemers zelf wel met elkaar oplossen

Leefbaar Etten-Leur: Eens

Leefbaar Etten-Leur vindt dat de gemeente ook een bijdrage moet leveren aan de beveiliging van bedrijventerreinen en de promotie van evenementen en het winkelcentrum.

 

 

Hoe denken de partijen over deze stelling?Klik op een partijlogo om het standpunt en de toelichting per partij te bekijken.

 

Kies de partijen die u met elkaar wilt vergelijken